اعضای هیأت علمی

علی حقیقی

علی حقیقی

علی حقیقی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 5654
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ایمان بهرامی چگنی توسعه یک مدل یادگیری ماشین مبتنی بر نظریه گرافها جهت طراحی شبکه¬های آبرسانی دکتری
محمدمهدی ریاحی مدوار نوسازی و علاج بخشی شبکه‏‌های آبرسانی فرسوده با استفاده از تکنیک فازبندی عملیات اجرایی و بهینه‌سازی چند هدفه دکتری
بوری مهدی تقابل شبکه های فاضلاب ترکیبی و مجزا برای شهرهای با آب و هوای گرم و خشک: از نظر هزینه های توسعه و بهره برداری کارشناسی ارشد
حسین نامداری توسعه مدل بهینه و هوشمند بهره برداری از شبکه های آبرسانی مبتنی بر پیش بینی کوتاه مدت تقاضا با استفاده از یادگیری عمیق دکتری
امین ابراهیم‌بخشی‌پور بهینه سازی یکپارچه شبکه های جمع آوری فاضلاب با استفاده از یک مدل بدون شرط جستجوی تابو کارشناسی ارشد 1391/11/01
امیرهوشنگ آیتی تعیین نشت در سیستم های آبرسانی بر اساس جریان گذرا و با رویکرد یادگیری ماشین دکتری 1400/09/10
ساغر احمدیان بهره برداری هوشمند از شبکه های آبرسانی با هدف آتش نشانی کارشناسی ارشد 1394/11/06
مصطفی ادیبیان به گزینی روش تأمین و انتقال آب شهرهای فاقد منابع آب شیرین به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy-AHP) کارشناسی ارشد
مصطفی انصاری بررسی آزمایشگاهی عملکرد سیستم‌های اسمز معکوس جهت شیرین سازی آب‌های لب‌شور کارشناسی ارشد 1398/06/24
اولی پور -محمد محسن مطالعه تاثیر عوامل موثر بر بزرگنمایی در رسوبات آبرفتی کارشناسی ارشد 1393/06/26
شیدا باهوش توسعه یک الگوریتم بهینه سازی سازگارشونده مبتنی بر کلونی مورچه ها جهت طراحی شبکه خطوط لوله کارشناسی ارشد 1394/06/24
امیر بشارت طراحی و بهره برداری بهینه شبکه های آبرسانی شهری با استحصال انرژی برق آبی از سیستم کارشناسی ارشد 1397/07/07
اشکان چیت ساز مدیریت هوشمند آلاینده ها در شبکه های آبرسانی کارشناسی ارشد 1394/11/07
زینب حدادیان توسعه مدل شبیه‌سازی و ساخت یک دستگاه آب‌شیرین‌کن هیبریدی به روش‌های اسمز مستقیم و معکوس دکتری 1399/11/08
نوید دانش اذری طراحی شبکه آبرسانی با در نظر گرفتن مفهوم توان مصرفی کارشناسی ارشد 1395/11/20
محمدمهدی ریاحی مدوار تحلیل جریان نوسانی در لوله ها در حوزه ی فرکانس با معرفی روش ترم های اصطکاکی مجازی کارشناسی ارشد 1396/11/18
محمدهادی رنگین کمان تعیین نشت و کالیبراسیون خطوط لوله با استفاده از تحلیل معکوس جریان گذرا در حوزه فرکانس دکتری 1395/12/04
ارزو زاهدی اصل ارائه روشی مبتنی بر نظریه گراف ها جهت طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب با رویکرد غیر متمرکز دکتری 1400/11/06
ارزو زاهدی اصل تحلیل فازی هیدرولیک جریان در شبکه های آبرسانی با استفاده بهینه سازی چند هدفه کارشناسی ارشد 1392/07/28
سینا زحمت کش توسعه یک مدل شبیه‌سازی بهینه‌سازی جهت طراحی سیستم‌های شیرین‌سازی آب به روش اسمز معکوس کارشناسی ارشد 1398/06/25
سعید سرکمریان توسعه یک فرامدل جهت تحلیل معکوس جریان گذرا در شبکه های آبرسانی با هدف تعیین نشت و کالیبراسیون خطوط لوله دکتری 1399/07/23
سرکمریان-سعید شناسایی نشت در شبکه های آبرسانی با استفاده از روش اصلاح شده تحلیل معکوس جریان گذرا بر پایه توابع گاوس کارشناسی ارشد 1393/06/30
مریم سعیدی شناسایی نشت در خطوط لوله بر پایه مدل سازی جریان گذرا و شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد 1392/11/20
زینب سواری خوشه بندی و کلاس بندی اجزاء یک شبکه آبرسانی با استفاده از نظریه گراف ها کارشناسی ارشد
ابراهیم شریفی فرد تحلیل هیدرولیکی جریان گذرا در لوله های ویسکوالاستیک با کمک یادگیری ماشین دکتری
نورالدین شمس الدینی توسعه نرم افزار تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (PM) برای تاسیسات آب و فاضلاب کارشناسی ارشد 1398/11/28
علی طالبی مدل سازی عددی اثرات ویسکوالاستیک در خطوط لوله تحت جریانهای گذرا کارشناسی ارشد 1391/12/19
عبدالرضا قاسمی طراحی اقتصادی شبکه های آبرسانی برمبنای اعتمادپذیری با استفاده از بهینه سازی چند هدفه روش الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1394/02/19
عادل مرادی سبز کوهی توسعه مدلسازی ریاضی تحلیل- طراحی فازی شبکه خطوط لوله تحت عدم قطعیت دکتری 1397/04/19
پگاه مصباح زاده مکان یابی ایستگاه های تزریق مجدد کلر و بهینه سازی میزان دوز کلر مصرفی در شبکه آبرسانی توسط الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1400/11/11
یاسمن مکارمی بهینه سازی چند هدفه بهره برداری از سیستم پمپاژ در شبکه های آبرسانی شهری کارشناسی ارشد 1392/11/19
امین مینایی نوسازی شبکه آب رسانی با رویکرد تصمیم گیری چند هدفه کارشناسی ارشد 1395/02/27
مهشیدالسادات موسویان حل نیمه تحلیلی معالات حاکم بر جریان گذرا در خطوط لوله با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک کارشناسی ارشد 1398/11/26
سارا همتیان لرکی توسعه یک مدل تحلیل عدم قطعیت برای تصفیه خانه های فاضلاب به روش SBR کارشناسی ارشد 1400/11/20
شماره تماس: 5654
اتاق: -
پست الکترونیکی: